Na wstępie – VPS

Wirtualny Serwer Prywatny (VPS) jest to rozwiązanie, które daje niezależność i możliwości zwykłego serwera dedykowanego przy stosunkowo niewielkiej, a przy o nie wiele mniejszych zasobach jakie oferuje serwer dedykowany. Jest to technologia, która {pozwala|umożliwia|zezwala| na tworzenie wielu wirtualnych maszyn w obrębie jednej maszyny fizycznej przy czym wszystkie wirtualne maszyny sa od siebie całkowicie niezależne.

Innymi słowami serwer VPS jest zaawansowanym serwerem wirtualnym, w przypadku, którego zastosowane oprogramowanie pozwala na możliwość pełnej emulacji serwera fizycznego. jedyną różniwą w stosunku do standardowegp serwera dedykowanego jest, iż wielu użytkowników razem wykorzystuje zasoby sprzętowe serwera głównego.

Jest to idealne rozwiązanie jeśli zwykły hosting przestaje wystarczać lub potrzebujemy zaawansowanych możliwości konfiguracyjnych pod swoje projekty.